Листа докумената:

Школски програм 2020-2024  
Анекс Школског програма  
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

Статут школе 
Одлука о одређивању лица за родну равноправност 2023  
ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 2023  
План управљања ризицима 2023  

Правилник о организацији и систематизацији послова 2021 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА  


Школски развојни план за период од 2019.до 2024. год  
Статут школе 

Годишњи план за 2021-22 можете погледати на следећем линку: Годишњи план 2021-22 


Документа су у пдф формату заштићена од неовлашћеног штампања, измене и копирања.


Oбрасци за наставнике (download):
1.РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 2013-14

2.РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 2013-14 

3.РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА  ЗНАЊА  ГОРЊИ КАТУН 2013-14 

4.РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ВАРВАРИН - ДОЊИ КАТУН 2013-14

5. Образац годишњи план 2013-2014

6. Образац оперативни план 2013-2014

7. Припрема 2013-2014

8. Распоред писмених провера знањa2012-13

9. Распоред писмених задатакa2012-13  

10. Oбрасци за основну школу (сведочанства, дневник ученичке евиденције, глобални и оперативни план рада.... 
11. Распоред допунске наставе за школску 2013/14
12.  Распоред додатне наставе за школску 2013/14

  • ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА: ЛИНК
  • ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА: ЛИНК
  • Свеска (регистар) са оценама ЛИНК
  • ЕВИДЕНЦИЈА О ВАСПИТНО виша настава ЛИНК
  • ЕВИДЕНЦИЈА О ВАСПИТНО нижа настава ЛИНКПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај