О нама

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
            Према постојећој документацији, основна школа у Варварину је основана још далеке 1839.год. као приватна установа. Дванаест година касније следи отварање и других општинских школа на подручју. 1842.год. школа у Варварину постаје државна. Основна школа у Варварину је 1851.год. имала 77 ученика и то су углавном била мушка деца. Почетком ХХ века, диференцијација привредног живота и развој производних снага захтевали су даље ширење школске мреже.
Отуда је у овом предратном периоду отворено још неколико четвороразредних школа у овој општини . После другог светског рата, постепено се побољшава стање у погледу школског простора и његове опремљености. Школа има и две четвороразредне подручне школе у Горњем и Доњем Катуну.

"У Варварину осмогодишња школа, односно прва осмолетка, је израсла из Државне непотпуне гимназије у овом месту. Као и у многим другим местима широм Народне Републике Србије и овде је дошло до спајања Основне школе у Варварину и Ниже гимназије у осмолетку одлуком Министарства просвете НРС бр. 21865 од 21.07.1950. године. Школске 1950/51. године 1,2,3 и 4 разред Основне школе у овом месту били су млађи разреди осмолетке, док је у старије разреде уписано од 1. до 5. септембра 273 ученика, од којих су 91 походили 5, 101је походио 6 и 81 ученик 7 разред. Те прве школске године у којој је обављено спајање Основне школе и Ниже гимназије није било 8 разреда, али је зато завршавала 4 годину последња генерација Гимназије. Почетку рада Осмолетке у Варварину претходио је масовно посећен општи родитељки састанак са овим дневним редом : О родитељском ауторитету говорио је Б. Јанаћковић, наставник, потом су родитељи упознати са Правилима о владању ученика и Правилником о кажњавању ученика, обављен је избор 6 представника родитеља у Савет школе (Мирко Благојевић из барошице Варварина, Живка Павић из села Варварина, Бора Алексић из Доњег Катуна, Душан Веселиновић из Горњег Катуна, Бранко Милетић из Маскара и Добросав Петронијевић из Бошњана). " - Љубивоје Бајић 170 година школства Варваринске општине.
 
Данас основну школу  у Варварину и Горњем и Доњем Катуну похађа 521 ученика у 24 одељења (21 + 3 комбинована одељења). Из ове школе је изашао велики број ученика који су постигли врхунске резултате у даљем школовању.
У малом поморавском насељу , привредном и културном средишту темнићког краја, већ скоро два века брине о образовању младих нараштаја мала школа великих амбиција, опредељена да у сваком тренутку у свој рад унесе новине и пружи најбоље својим ученицима, наставницима, средини у којој делује. О томе говоре бројни резултати на такмичењима и велики број успешних људи који су у њој стицали прва научна знања и сазнања о животу.View Larger MapПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај