Завршни испит школске 2020/21

Портал Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту за школску 2020/2021. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис. Линк ка овом порталу: mojasrednjaskola.gov.rsКАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ:   Информaције за ученике/це осмог разеда и родитеље
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда ће се одржати 09. и 10. априла 2021.године. Ученици ће  у два дана радити три теста.
-9.априла 2021.године –решаваће се тест из математике од 13:00 до 15:00 часова
-10. априла 2021.године-решаваће се тест из српског језика од 9:00 до 11:00 часова и комбиновани тест од 11:30 до 13:30 часова  (са паузом од пола сата између израде два теста).
Пробни завршни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом. На пробном испиту ће ученици имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање  у одређеној области предмета.
Ученици су дужни да на дан полагања са собом понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и дођу у дворише школе и то:
  • у петак 09.04. у 12:15 часова за полагање теста из математике
  • у суботу 10.04. у 08:30 часова за полагање теста из српског језика и у 11:15 за полагање комбинованог теста
 
На дан полагања одељењски старешина прозива  ученике свог одељења и обавештава их у којој учионици сваки ученик врши израду теста. Ученици седе на местима која одговарају њиховом редном броју са јединственог списка, који ће бити истакнут и на вратима учионице. Ученици ће добити упутства од дежурних наставника где ће унети идентификационе податке на омотници теста, односно у идентификациони образац. Након тога ученици приступају изради теста. Ученик не сме да напушта просторију првих 45 минута полагања теста , као ни последњих  15 минута. Тест мора бити попуњен хемијском оловком.
Списак прибора за рад на пробном завршном испиту:
-математика: графитна оловка , хемијска оловка која пише плаво,гумица, троугао, лењир и шестар
-за српски језим: графитна оловка , хемијска оловка која пише плаво и гумица
-за комбиновани тест: графитна оловка , хемијска оловка која пише плаво и гумица
НИКАКО НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИСТИТИ ОЛОВКУ ПИШИ-БРИШИ
Од личних ствари на испит се може унети само вода/ освежавајући напитак, а све остале ствари се одлажу на посебно место у учионици током трајања испита. Обавезно је искључити и одложити мобилне телефоне.
Важно обавештење за ученике:
- испит из из математике 09.04.2021. , из српског/матерњег језика је 10.04.2021. (датум),  (датум) и испит са комбинованим тестом је 10.04.2021. (датум);
- дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;
- школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;
- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
- првог дана 09.04.2021. за испит из математике ученици обавезно треба да дођу испред школе у 12:15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
-другог дана 10.04.2021. за испит из српског језика ученици обавезно треба да дођу испред школе у 08:15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит, а за комбиновани тест ученици треба да дођу испред школе у 11:15.
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Јединствени списак ученика и распоред ученика по учионицама:   Веб сајт www.mala-matura.com/ нуди вам потпуно бесплатно припрему за полагање завршног испита.
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај