Besplatni udžbenici

Датум: 09. Maj 2020 18:09 Категорија: Новости

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),
Vlada donosi
ODLUKU
o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2020/2021. godinu
1. Utvrđuje se nivo i vrsta obrazovanja, razred i predmet za koji će se finansirati nabavka udžbenika za školsku 2020/2021. godinu za učenike osnovnih škola, i to učenike iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoce novčane socijalne pomoći), učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovno školsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu i učenike koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format), kao i za učenike osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja, i to:
1) u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet;
2) u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete matematika, srpski jezik i književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.
Predmet nabavke iz stava 1. ove tačke su udžbenici i druga nastavna sredstva koje će škole koristiti u nastavi u školskoj 2020/2021. godini.
Pravo na dodelu udžbenika iz stava 1. ove tačke ostvaruju učenici iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći, učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format), kao i učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja, koji se u svojim školama prijave za dodelu besplatnih udžbenika.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 451-3613/2020
U Beogradu, 7. maja 2020. godine
Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај