Специјализовано ИТ одељење

Датум: 19. Februar 2020 11:53 Категорија: Новости

Будући да ускоро почињу активности везане за упис ученика у средње школе за школску 2020/2021. годину, овим путем Вас обавештавамо да Гимназија Вук Караџић

Трстенику планира упис ученика у два одељења друшвено-језичког смера, једно одељење
природно – математичког смера и једно специјализовано ИТ одељење за ученике надарене
за рачунарство и информатику.
Ученици се, као и до сада, на основу успеха из школе и постугнућа на завршном
испиту, уписују у одељења друштвено-језичког и природно-математичког смера. За упис у
ИТ одељење ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. На
пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа.
Гимназија „Вук Караџић“ у Трстенику организује бесплатне припреме из математике
за пријемни испит за ученике заинтересоване за упис у ИТ одељење. Први састанак за
родитеље и ученике заинтересоване за припремну наставу и упис одржаће се у
понедељак 24. фебруара у 16 часова (учионица бр. 5 – информатички кабинет).
Пријава за пријемни испит и испит реализоваће се према календару Министарства
просвете у Конкурсу за упис ученика у средње школе.
Важно је да се зна:
- да је максималан број бодова на пријемном испиту 240, а да би ученик положио
пријемни мора да оставари најмање 120 бодова;
- да поред пријемног испита ученици редовно полажу и завршни испит у својој
основној школи;
- да се бодови са пријемног и завршног испита сабирају и тако се формира ранг
листа кандидата
- и да је потребно да најмање 15 ученика положи пријемни испит да би се формирало
одељење, а максималан број ученика у одељењу је 20.
Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима. Ученици ће за
четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета. Овај број часова, садржаји
који се изучавају, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљеност школе
– услови су који нашим ђацима обезбеђују ефикасност током даљег студирања на ИТ
смеровима различитих факултета. Стручни предмети које ће ученици имати су:
 
1. Програмирање
2. Примена рачунара
3. Објектно оријентисано програмирање
4. Базе података
5. Програмске парадигме
6. Веб програмирање
7. Рачунарски системи
8. Оперативни системи и рачунарске мреже
 
Вука Караџића 11, 37240 Трстеник тел/факс 037 711-844, 713-665
ПИБ: 101308642 Матични број: 07352581
www.vukts.edu.rs gimvkts@mts.rs
 
_______________________________________________________________________________
Дигитална писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи
у гимназијском ИТ одељењу биће важне за њихов даљи развој. Осим проходности на
факултете који школују ИТ стручњаке, матуранти тих одељења могу да наставе студије и у
другим областима и тако пробију пут ка дигитализацији у пољопривреди, здравству и
енергетици.
Захваљујући компетенцијама, ови ученици могу одмах по завршетку гимназије да
постану део иновативних стартап компанија. Ученици који су завршили гимназијска ИТ
одељења своје знање, вештине и ставове су већ успешно исказивали на конкурсима које су
расписивале телекомуникационе компаније. Нарочито су велике успехе показали у веб-
дизајнирању и креирању апликација за мобилне телефоне.
Ученици заинтересовани за упис ИТ одељења, који нису из Трстеника, могу бити
смештени и у новом Дому ученика средњих школа у Трстенику. Од прошле школске године,
Дом нуди смештај, како дечацима, тако и девојчицама које похађају средњу школу. Више
информација можете наћи на сајту http://www.domucenikatrstenik.edu.rs/index.html
За све додатне информације можете контактирати школу на мејл: gimvkts@mts.rs или
путем телефона на 037/711-844.
У Трстенику, Директор школе,
29. 1. 2020. год. Светлана Михаиловић, проф.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај