Професионална оријентација 2017

Датум: 06. Novembar 2017 12:41 Категорија: Новости

Циљевима  образовања и васпитања предвиђено је да школа пружи помоћ појединцу (ученику)како би се оспособио за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и будућег занимања. Ученик треба да добије реалну слику о себи и да сагледа своју потенцијалну улогу у сфери рада, да успешније планира и остварује свој професионални развој, како би се потпуније испољавао кроз рад , постигао лична задовољства и био користан члан друштва.
У школској 2017/18.години планом Тима за ПО предвиђено је укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу  и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја.С тим у вези 19.10.2017.године организовано је саветовање (без акредитације)за одељењске старешине  7. и 8. разреда (VII1С.Васић, VII 2 М.Весић,VII3 –М.Јовановић,  VIII 1 –Н.Јездић,VIII2 –Т.Митровић,VIII3-А.Ракић) а потом и родитељски састанци  за родитеље 7. и 8. разреда на којима је презентован програм ПО.Едукација се одвијала по следећем распореду:
16:00-17:00h-саветовање, 17:00-18:00h-родитељски сатанци за родитеље 8.раз . и VII3, 18:00h-19:00 h-родитељски састанак за родитеље VII1 и  VII 2.
Саветовање и родитељске састанке реализовали су тренер ментор Весна Остојић, ментор Данијела Секулић и Валентина Лазић и наставник физичког васпитања Драган Лазић.Састанку су присуствовали директор Добросав Долић и наставник информатике и рачунарства Марко Брајовић.Учесници су разменили практична искуства у примени програма ПО и добробит коју ученици имају, успостављена је блиска сарадња и створене су нове могућности  за реализацију реалних сусрета на релацији Крушевац-Варварин- Јагодина, а родитељи су упознати са концепцијом програма ПО кроз пет модула и ученичким портфолиом и могућношћу активног учествовања у програму.
СЛИКЕ: ЛИНКПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај