Запослени

Настава
 
 
Р/Б Презиме и име Степен стручне спреме Предаје
1. Илић Лидија Висока Српски језик/грађанско
2. Љиљана Павловић Ћирић Висока Српски језик
3. Павловић Слађана Висока Српски језик
4. Ивана Андонов Висока Енглески језик
5. Јовановић Маја Висока Енглески језик/грађанско
6. Митровић Татјана Висока Француски језик
7. Александра Ракић Висока Енглески језик
8. Маријана Весић Висока Ликовна култура/ЦСВ
9. Предраг Петковић Висока Музичка култура/хор и оркестар
10. Јездић Наташа Висока Историја
11. Михајловић Милан Висока Географија
12. Кркић Ивана Висока Физика
13. Јовановић Зоран Висока Математика
15. Вучковић Владимир Висока Хемија
16. Лазаревић Мирослав Висока ТО
17. Раца Дејан Висока Физичко васп.
18. Васић Снежана Висока Физичко васп.
19. Максимовић Драгана Висока Инфор. и рачун.
20. Марко Брајовић Висока Техника и технологија /информатика
20. Весна Кркић Висока Биологија
21. Савић Светлана Висока Биологија
22. Младен Ђорђевић Висока Математика
23. Борис Симоновић Висока Верска настава
24. Душан Маговац Висока Верска настава
25. Митровић Снежана Висока Разредна настава
26. Благојевић Слађана/Марина Ђорђевић Виша/висока Разредна настава
27. Стојановић Ненад Виша Разредна настава
28. Радосављевић Јасмина Виша Разредна настава
29. Вељић Драган Виша Разредна настава
30. Мишковић Данијела Виша Разредна настава
31. Јосић Снежана Висока Разредна настава
32. Ђорђевић Радмила Виша Разредна настава
33. Рашић Данијела Висока Разредна настава
34. Марковић Адела Висока Разредна настава
35. Марковић Споменка Виша Разредна настава
36. Крстић Биљана Виша Разредна настава
 

Остали радници

Р.бр. Презиме и име Стр. спрема Послови
 1.  
Долић Добросав Висока Директор школе
 1.  
Милетић Тања Висока Секретар
 1.  
Стојановић Тања Висока Педагог
 1.  
Брајовић Марко Висока Библиотекар
 1.  
Чолић Немања Висока  Шеф рачуновод.
 1.  
Игњатовић Мирјана Средња Админ.тех.р.
 1.  
Стаменковић Раде Средња Ложач
 1.  
Стаменковић Милош Средња Домар
 1.  
Стаменковић Славица Средња Помоћни радник
 1.  
Ђаковац Јасмина Средња Помоћни радник
 1.  
Тодоровић Зорица Средња Помоћни радник
 1.  
Гилић-Бојић Драгана Средња Помоћни радник
 1.  
Стокасимовић Јасмина Средња Помоћни радник
 1.  
Томић Биљана Основна Помоћни радник
 1.  
Митић Ивана Основна Сервирка ђачке ужине
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај