Запослени

Настава
 
 
Р/Б Презиме и име Степен стручне спреме Предаје
1. Илић Лидија Висока Српски језик
2. Павловић Слађана Висока Српски језик
3. Срејић Гордана Висока Енглески језик
4. Јовановић Маја Висока Енглески језик
5. Митровић Татјана Висока Француски  језик
6. Ракић Александра Висока Енглески језик
7. Весић Маријана Висока Ликовна култура
8. Петковић Предраг Висока Музичка култура
9. Јездић Наташа Висока Историја
10. Михајловић Милан Висока Географија
11. Кркић Ивана Висока Физика
12. Јовановић Зоран Висока Математика
13. Јовановић Драгана Висока Математика
14. Ђорђевић Младен Висока Математика
15. Кркић Весна Висока Биологија
16. Миладиновић Милош Висока Биологија
17, Крстић Марија Висока Биологија
18. Савић Светлана Висока Биологија
19. Вучковић Владимир Висока Хемија
20. Лазаревић Мирослав Висока ТиО
21. Бошковић Сања Висока Физичко васп.
22. Васић Снежана Висока Физичко васп.
23. Максимовић Драгана Висока Инфор. и рачун.
24. Митровић Снежана Виша Разредна настава
25. Благојевић Слађана Виша Разредна настава
26. Рашић Данијела Висока Разредна настава
27. Митић Драгица Виша Разредна настава
28. Стојановић Ненад Виша Разредна настава
29. Радосављевић Јасмина Виша Разредна настава
30. Вељић Драган Виша Разредна настава
31. Мишковић Данијела Виша Разредна настава
32. Јосић Снежана Висока Разредна настава
33. Ђорђевић Радмила Виша Разредна настава
34. Марковић Адела Виша Разредна настава
35. Марковић Споменка Виша Разредна настава
36. Крстић Биљана Виша Разредна настава
37. Пешић Милош Висока Верска настава
38. Павић Милош Висока Верска настава
 

Остали радници

Р.бр. Презиме и име Стр. спрема Послови
1.      Долић Добросав Висока Директор школе
2.      Спасојевић Бранислав Висока Секретар
3.      Стојановић Тања Висока Педагог
4.      Брајовић Марко Висока Библиотекар
5.      Јевтић Томислав Средња  Шеф рачуновод.
6.      Игњатовић Мирјана Средња Админ.тех.р.
7.      Стошић Милоје Средња Домар
8.      Стаменковић Раде Основна Ложач
9.      Стаменковић Славица Средња Помоћни радник
10.  Ђаковац Јасмина Средња Помоћни радник
11.  Тодоровић Зорица Средња Помоћни радник
12.  Гилић-Бојић Драгана Основна Помоћни радник
13.  Стокасимовић Јасмина Средња Помоћни радник
14.  Томић Биљана Основна Помоћни радник
15.  Митић Ивана Средња Сервир.ужине
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај