Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основама система образовања и васпитања

Основни текст

Објављен:
Службени гласник Републике Србије
Матични број:
12/72/2009/09


Преузми

Закон о основној школи

Закон о основној школи

Основни текст

Објављен:
Службени гласник Републике Србије
Матични број:
12/50/92/06


Преузми

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима

Закон о уџбеницима и другим наставним средствима

Основни текст

Објављен:
Службени гласник Републике Србије
Матични број:
12/72/2009/10


Преузми

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Преузми

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника - пречишћен текст

Пречишћен текст

Објављен:
није објављено


Преузми

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Преузми

Правилник о сталном стручном усавршавању

Пречишћен текст

Преузми

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Основни текст

Објављен:
Службени гласник Републике Србије


Преузми

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школиПреузми

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школиПреузми

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај